Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Vận tải hàng không Việt Nam

Vận chuyển hàng hóa hàng không tại Việt Nam được quản lý bởi Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (CAAV) và hệ thống sân bay được chia thành ba công ty con công trách nhiệm quản lý nói chung và xây dựng sân bay ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam. 

Tổng cộng, Việt Nam có 23 sân bay và trong Kế hoạch tổng thể đến năm 2020 Chính phủ đã nâng cấp hầu hết các sân bay hiện có và cũng xây dựng một số sân bay mới với tổng vốn đầu tư 13,4 tỷ USD. Các dự án quan trọng nhất mà có thể thu hút sự chú ý từ các công ty của Hà Lan là dự án Long Sân bay Quốc tế Thành với tổng vốn đầu tư 6,7 tỷ USD. Sân bay này bắt đầu xây dựng vào năm 2015 và sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam. 

Nó không phải là rõ ràng khi đặt trong một cuộc đấu thầu cho dự án này, bởi họ vẫn đang chờ phê chuẩn của Quốc hội. nguồn tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng sân bay đến từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA, và Nhật Bản vẫn là nhà tài trợ lớn nhất trong nhiều năm. Cơ hội cho các công ty Hà Lan có thể được cung cấp thiết bị hiện đại chuyển hướng, hệ thống bảo vệ an ninh, hệ thống ánh sáng, vv G2G và / hoặc hợp tác tổ chức kiến ​​thức để khai thác, quản lý và sử dụng sân bay này có hiệu quả cũng có thể là cơ hội.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét