Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Thuật ngữ liên quan đến giao thông vận tải

1. Giao thông vận tải

giao thông vận tải

Trang thiết bị và công cụ, việc giao hàng từ một địa điểm đến một địa điểm hoạt động logistics. Bao gồm các bộ sưu tập của hàng hóa, phân phối, vận chuyển, chuyển giao, tải, dỡ bỏ, và một loạt các hoạt động phi tập trung.

2. Giao thông vận tải kết hợp

giao kết hợp

Một khi được ủy quyền bởi hai hoặc nhiều công ty vận tải cùng với hai hoặc nhiều phương thức vận chuyển chế độ vận chuyển đến địa điểm giao hàng.

3. Trực tiếp vận tải

Tìm từ nơi gửi hàng đến người nhận, một cách không cần phải ăn mặc và phương thức vận tải ở nơi lưu trữ tình trạng trì trệ.

4. Chuyển tải
Sản xuất và phân phối hàng hóa bằng sử dụng cuối cùng, hơn một nửa chiều qua sàn và ăn mặc chế độ đầu tiên của giao thông vận tải.

5. Vận chuyển Pull
thả và kéo vận chuyển
Với một máy kéo kéo một trailer cho một điểm đến, sau khi trailer Shuaixia, đặt một trailer mới dành cho một chế độ đích vận chuyển.

Sử dụng thiết bị container hoặc phương pháp sử dụng các mặt hàng đóng đai trần, vật liệu dạng hạt, sự kết hợp của một mục nhỏ hơn để vận chuyển số kỹ thuật nhất định của các đơn vị container.

7. Giao thông vận tải container
Trong một container vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị đường vận chuyển hàng hóa.

8. Door to Door
door-to-door
Carrier tại nhà máy hoặc kho pick của người gửi hàng FCL, người nhận hàng chịu trách nhiệm đến tại nhà máy hoặc kho giao hàng FCL.

9. Vận tải đường sắt *
vận tải đường sắt
Sử dụng thiết đường sắt, thiết bị chế độ giao hàng vận chuyển hành khách và hàng hóa.

10. Vận tải đường bộ *
giao thông đường cao tốc
Việc sử dụng các cơ sở hạ tầng đường, thiết bị chế độ giao hàng vận chuyển hành khách và hàng hóa. Xe vận tải đường bộ nói chung là ô tô hoặc xe không có đường đi khác.

11. Giao thông đường thủy *
giao thông vận tải đường thủy
Sử dụng con tàu và bè để vận chuyển, ở các sông, hồ, và phương tiện giao thông vùng biển khác của vận tải hàng hoá. Giao thông vận tải đường thủy bao gồm cả đường thủy nội địa, vận chuyển ven biển và vận tải biển.

12. Air Transport *
vận tải hàng không
Việc sử dụng các máy bay hoặc các phương thức khác của hàng hoá, vận chuyển máy bay vận tải.

13. Giao thông vận tải đường ống *
ống / vận tải đường ống
Việc sử dụng các đường ống dẫn và các phương tiện, thiết bị để hoàn thành các phương thức vận tải hàng hóa vận chuyển.

14. Vận chuyển Pallet *

vận chuyển pallet
Trở thành mặt hàng xếp chồng lên nhau trên kệ, và thậm chí lừa bóng vào việc chuyên chở vận chuyển hàng hóa cùng với vận chuyển hàng hoá.

15. Dòng chuyên nghiệp * tuyến đường sắt đặc biệt

Bên ngoài đường sắt mạng lưới đường ống, nhưng với sự hội tụ mạng lưới đường sắt của tất cả các loại hình doanh nghiệp kinh doanh thuộc sở hữu hoặc nhà kho hay đường sắt cho thuê đối với ngành đường sắt.

TC

0 nhận xét:

Đăng nhận xét