Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Freight Hệ thống thông tin Gathering

Bộ Giao thông vận tải đã phát triển hệ thống vận tải Thu thập thông tin để cung cấp một cái nhìn tổng quan của các phong trào vận tải xung quanh New Zealand, bao gồm cả vận tải container, vận tải hàng hóa đường sắt, vận chuyển  hàng hóa ven biển và số lượng lớn.

Bài viết liên quan : vận chuyển hàng hóa đi campuchia
Freight Hệ thống thông tin Gathering


Thông tin vận chuyển hàng hóa Hệ thống Thu thập xây dựng dựa trên thông tin hiện được cung cấp bởi Thống kê New Zealand trong khi làm cho thông tin mới có giá trị về phong trào vận chuyển hàng hóa sẵn sàng cho lần đầu tiên.

Các báo cáo được phát hành bốn lần mỗi năm, và theo một phương pháp thu thập phù hợp để cho phép theo dõi chuyển động và xu hướng theo thời gian.

Báo cáo chứa dữ liệu từ mười cảng container lớn nhất của New Zealand; Cảng Auckland, cảng Tauranga, Napier Cảng, cảng Taranaki, CentrePort, Port Nelson, Lyttelton Cảng Christchurch, PrimePort Timaru, Port Otago, và South Port.

Dữ liệu đường sắt đã được cung cấp bởi KiwiRail, và cho thấy phong trào vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc theo vùng và theo hàng hóa, trong cả tấn và tấn-km.

Dầu thực hiện bởi vận chuyển ven biển cũng được bao gồm trong báo cáo hàng quý, và các phong trào từ năm 2009 được hiển thị để cho phép những điều sau đây về xu hướng.

PV

0 nhận xét:

Đăng nhận xét