Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Quy trình mới về giám sát hải quan tại khu vực cảng biển

Những quy trình mới liên quan đến hoạt động giám sát hải quan tại khu vực cảng biển vừa được Tổng cục Hải quan ban hành tại Quyết định 2575/QĐ-TCHQ.

Theo đó, việc xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cảng; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng trọng điểm để áp dụng biện pháp giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan để đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan và không gây khó khăn cho hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh.

Có 3 phương thức giám sát gồm: Niêm phong hải quan; giám sát trực tiếp của công chức hải quan (chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết); giám sát bằng phương tiện kỹ thuật (giám sát bằng camera; giám sát thông qua kiểm tra thông tin trên hệ thống công nghệ thông tin;giám sát bằng phương tiện kỹ thuật khác).

Bài viết liên quan : vận chuyển hàng hóa đi campuchia

Theo Tổng cục Hải quan, việc giám sát hải quan tại khu vực cảng biển nhằm đảm bảo hàng hoá xuất khẩu chỉ được xuất khẩu khi đã được cơ quan Hải quan thông quan; hàng hoá nhập khẩu chỉ được đưa ra khỏi địa bàn giám sát hải quan tại khu vực cảng biển sau khi đã được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản, chuyển về các địa điểm kiểm tra trong nội địa, cho phép vận chuyển hàng hoá đang chịu sự giám sát hải quan.

Đồng thời, quy trình giám sát sẽ theo dõi hàng hoá XNK theo các loại hình được đưa vào, đưa ra địa bàn giám sát; phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật hải quan đối với hàng hoá XNK; phương tiện vận tải XNC đang chịu sự giám sát hải quan.

Quy trình giám sát hải quan tại cảng biển cũng đưa ra nhiệm vụ giám sát đối với công chức hải quan gồm: Thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận trên hồ sơ và trên hệ thống đối với hàng XNK đưa vào, đưa ra khu vực cảng; Kiểm tra, đối chiếu thực tế về tình trạng bên ngoài của lô hàng nhập khẩu đưa ra khu vực cảng với danh sách hàng hóa nhập khẩu đã được xác nhận trên hệ thống; 

Tuần tra các khu vực thuộc địa bàn giám sát; Xử lý các tình huống cụ thể tại hiện trường trong địa bàn giám sát; Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác giám sát hải quan.

Việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ giám sát hải quan theo quy định này (Đội/Tổ/Bộ phận...) do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét quyết định cụ thể phù hợp với địa bàn, điều kiện và nhiệm vụ của từng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển.

Quyết định 2575/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 5-9-2014 và thay thế  Quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển ban hành kèm theo Quyết định số 2408/QĐ-TCHQ năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Bước 5, điểm I, Mục 2, Phần I Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm Quyết định số 988/QĐ-TCHQ năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét