Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI LIÊN VẬN VIỆT- LÀO

1. Các phương tiện thương mại và phi thương mại đủ điều kiện theo quy định của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được phép hoạt động qua lại giữa Việt Nam và Lào qua các cặp cửa khẩu quy định như sau:


STT
Việt Nam
Lào
Tên cửa khẩu
Đường đến cửa khẩu
Tên cửa khẩu
Đường đến cửa khẩu
1
Tây Trang (Điện Biên)
Quốc lộ 279
Pang Hốc ( Phông xả ly)
Quốc lộ 2E
2
Chiềng Khương (Sơn La)
Đường tỉnh 105
Bản Đán ( Hua phăn )
Quốc lộ 6B
3
Loóng Sập (Sơn La )
Quốc lộ 43
Pa Háng (Hua Phăn )
Quốc lộ 6B
4
Na Mèo (Thanh Hoá )
Quốc lộ 217
Nậm Xôi (Hua Phăn )
Quốc lộ 6A
5
Nậm Cắn (Nghệ An )
Quốc lộ 7
Nặm Cắn (Xiêng khoảng )
Quốc lộ 7
6
Cầu Treo (Hà Tĩnh )
Quốc lộ 8
Nặm Phao (Bo li khăm xay)
Quốc lộ 8
7
Cha Lo (Quảng Bình )
Quốc lộ 12A
Na Phàu (Khăm muôn )
Quốc lộ 12
8
Lao Bảo (Quảng Trị )
Quốc lộ 9
Đen Sa Vẳn (Sa văn na khẹt)
Quốc lộ 9
9
La Lay ( Quảng Trị )
Đường tỉnh
Tà Rụt – La Lay
La Lay (Sa la văn)
Quốc lộ 15
10
Nam Giang  (Quảng Nam)

Đắc Ta Oóc ( Sê Kong )
Quốc lộ 18B
11
Bờ Y (KonTum )
Quốc lộ 40 - 18
Phu Cưa ( At ta pư )
Quốc lộ 18
12
Huổi Puốc (Điện Biên )

Na Son ( Luông Pha Băng )

13
Hồng Vân (Thừa Thiên Huế )
Quốc lộ 49A
Cu Tai (Sa La Văn )

14
Tén Tần (Thanh Hóa)*
TL Hồi Xuân
Xổm Vẳng (Hua Phăn )
6B
15
A Đớt (Thừa Thiên Huế)*
Quốc lộ 49A
Tà Vàng ( Sa La Văn )


* Hai cặp cửa khẩu Tén Tằn – Xổm Vắng và A Đớt – Tà Vàng sẽ thực hiện sau khi khai trương đi vào hoạt động
2. Phương tiện vận tải được tạm nhập - tái xuất vào mỗi Bên ký kết được phép lưu hành trong thời hạn 30 ngày và được phép gia hạn một lần với thời gian không quá 10 ngày trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do khách quan. Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện gặp sự cố chịu trách nhiệm gia hạn. Việc tái xuất không phụ thuộc vào cửa khẩu tạm nhập.
3. Phương tiện hoạt động vận tải thương mại được cấp giấy phép liên vận gồm:
a. Vận tải hành khách theo tuyến cố định;
b. Vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch;
d. Vận tải tự phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vận tải phục vụ các công trình, dự án, hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện.
4. Phương tiện vận tải phi thương mại được cấp giấy phép liên vận gồm:
a. Phương tiện đi công vụ, đi công tác;
b. Phương tiện của cá nhân đi việc riêng: là loại xe ô tô chở người dưới 09 (chín) chỗ, xe pick-up;
c. Phương tiện của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế;
d. Xe cứu hoả, cứu thương, cứu hộ, xe thực hiện sứ mệnh nhân đạo.
5. Phương tiện vận tải đường bộ nêu trong Nghị định thư này là loại xe có hệ thống tay lái nằm phía bên trái theo chiều xe chạy.
6. Phương tiện thương mại phải có niên hạn sử dụng phù hợp với quy định pháp luật của mỗi Bên ký kết.
7. Phương tiện cơ giới qua lại biên giới phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba phù hợp với luật pháp và các quy định của Nước sở tại.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét